tvättrum

  • Torka av tvättmaskin och bänkskivor. Använd en fuktig trasa för att avlägsna ludd som tenderar att ligga på varje yta i tvättstugan.
  • Släng eventuella dryer sheets och tomma tvättmedelsflaskor. Kassera eventuella föråldrade rengöringsmedel, var försiktig och följ kommunens instruktioner, eftersom inte alla rengöringsmedel kan slängas i det vanliga kommunala avfallet.
  • Organisera tillbehör. Om saker har blivit lite röriga, städa noggrant med rengöringsmedel, så att du lättare kan se och komma åt de föremål du behöver. Om småbarn finns i hemmet, se till att farliga rengöringsmedel är oåtkomliga.
  • Rengör din tvättmaskin. Efter varje tvätt är det en bra idé att lämna luckan för tvättmaskinen öppen för att släppa ut luften och förhindra att mögel växer inuti. En gång om året är det dock en bra idé att sanera maskinen för att städa ut tvättmedel som har börjat byggas upp. Använd flera desinfektionsmedel eller en ättika lösning för att rengöra gummitätningen runt maskinens dörr, såväl som inuti dispensrarna. Om tvättmaskinen inte har en självrengörande cykel, kör en tom maskine med varmt vatten och lite blekmedel.
  • Rengör din torktumlare. Torktumlare kan utgöra en brandfara för ditt hem och dåligt luftflöde kan medföra att kondens ackumuleras bakom väggarna, så det är särskilt viktigt att hålla dessa passager rena. Efter varje tvätt ska du ta bort ludd och åtminstone en gång om året dammsuger du eventuellt kvarvarande skräp på själva fällan, liksom övrigt utrymme.
  • TIPS: Om din ventilationsledning är mycket längre än vad din dammsugare kan nå, eller om utloppsventilen är otillgänglig, överväg att anlita en professionell rengöringstjänst varje år.
  • Moppa eller dammsug golvet. När du har rengjort allt annat i rummet, dammsug eller moppa golvet, var noga med att komma åt i hörnen och bakom maskinerna.