rut-avdrag

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva chansen till skatteavdrag för husarbete. En sådan tjänst är städning. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Rutavdraget får endast uppgå till 25 000 kronor för den som ej är 65 år vid 2016 års ingång. Din inkomst och hur många andra avdrag du gör styr hur mycket just du erbjuds i rot- och rutavdrag. Du som köpare har ansvar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.Läs mer om rut-avdrag på skatteverkets egen hemsida: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete